Vizitează site-ul

Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia (fără suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea-Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu

Beneficiar: Asociatia Operatorilor din Agricultura Ecologica Bio-Romania

Obiectivul principal: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din două situri Natura 2000, suprapuse parțial: ROSCI0088 Gura Vedei-Șaica-Slobozia (fără suprafața care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea-Dunăre) și ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ vizând elaborarea planului de management și informarea/ conştientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării siturilor Natura 2000.

Desfășurare: Proiectul se desfășoara pe teritoriul administrativ a 9 localități (Regiunea Sud-Muntenia), din județul Teleorman – Frumoasa, Bragadiru, Nasturelu, Pietrosani; județul Giurgiu – Giurgiu, Oinacu, Gostinu, Prundu si județul Calarasi- Chirnogi.

Rezultate: proiectul vizează elaborarea Planului de management pentru siturile Natura 2000 vizate, informarea, educarea și conștientizarea factorilor interesați și dezvoltarea capacității administrative a custodelui siturilor Natura 2000 vizate.

Finanțare: Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-202