Director Departament Membri si Coordonator Programe cu finantare de la Uniunea Europeana si/sau Guvernul Romaniei

Activitatea de baza:

  • asigurarea desfasurarii in bune conditii a activitatilor departamentului de membri ai Asociatiei Bio-Romania
  • asigurarea desfasurarii in bune conditii a proiectelor aflate in faza depunere si/sau implementare, pe care Asociatia Bio-Romania le deruleaza cu fonduri de la Uniunea Europeana si/sau Guvernul Romaniei

Responsabilitati:

  • ghidarea noilor membri care doresc inscrierea in cadrul asociatiei, in legatura cu alegerea tipului de adeziune potrivit
  • coordonarea activitatilor legate de adeziuni, cotizatii, atestate de membru si supervizarea pasilor pana la care o persoana fizica si/sau juridica devine membru cu drepturile aferente
  • centralizarea membrilor activi ai asociatiei Bio-Romania
  • mentinerea permanenta a legaturii dintre Asociatia Bio-Romania si organismele/institutiile abilitate
  • coordonarea desfasurarii activitatilor de conștientizare, informare si publicitate
  • elaborarea de notificari /adrese /informari
  • supervizarea actiunilor prevazute in cadrul programelor; raportarea in termenele stabilite catre institutiile abilitate cu monitorizarea implementarii 
  • participarea efectiva la actiunile desfasurate prin programe