Bio România

Înscrieri pentru Biofach Nurnberg, Germania

Share

In perioada 14-17 februarie 2018 va avea loc manifestarea expozitionala Biofach Nurnberg, Germania, targ la care Romania va fi prezenta cu pavilion national.

Informatii privind actele care trebuie sa alcatuiasca dosarul de inscriere:

  1. Cerere de inscriere – declaratie pe propria raspundere (fisier atasat)
  2. Declaratie pe propria raspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis (fisier atasat). Declaratia privind ajutorul de minimis trebuie completata de catre actionarul majoritar, conform certificat ONRC.
  3. Declaratie privind calitatea si valoarea adaugata ridicata a produselor prezentate la targ (fisier atasat)
  4. Lista de produse promovate in cadrul manifestarii expozitionale, cu mentiunea ca produsele sunt de conceptie proprie. Produsele mentionate trebuie sa fie enumerate in ordinea codurilor CAEN mentionate in cererea de inscriere (fisier atasat)
  5. Nomenclatorul de produse la export (cu data si semnatura)
  6. Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF (fara obligatii de plata restante si valabil la data depunerii dosarului la Registratura MMACA – in ORIGINAL
  7. Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea locala competenta (fara obligatii de plata restante si valabil la data depunerii dosarului la Registratura MMACA – in ORIGINAL

Aici sunt instructiunile de completare.

In cazul in care depuneti dosar de inscriere la mai multe manifestari expozitionale in termenul de valabilitate al certificatelor de atestare fiscala (ANAF si de buget local), puteti depune copii legalizate a acestor documente indicand manifestarea la care ati depus originalul certificatelor

  1. Certificat Constatator format extins de la Registrul Comertului
  2. Dovada platii garantiei bancare, in valoare de 2.000 lei (Garantia se depune in contul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat – MMACA deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, nr. RO55 TREZ 7005005XXX012269, CUI 36904021). Pe OP trebuie sa treceti la nota: “Garantie depusa pentru participare targ Biofach Nurnberg, Germania, 2018”. Documentul se depune in original sau „Copie conform cu originalul”, semnat (ATENTIE – cont IBAN schimbat)
  3. Certificate de marca (in cazul in care se mentioneaza marca proprie in cererea de inscriere) emise de OSIM/OHIM avand ca titular societatea participanta

In cazul in care sunteti selectati ca firma participanta, aveti obligatia ca la 6 luni de la incheierea manifestarii expozitionale sa transmiteti „Fisa de eficienta la 6 luni”.

OBSERVATII:

Firma participanta trebuie sa fie producatoare – Codul CAEN si implicit obiectul de activitate mentionat trebuie sa se regaseasca in Certificatul constatator format extins, la rubrica „Activitate principala” sau la rubrica „SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004”.

Referitor la „Declaratia pe propria raspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis” se va consulta fisierul atasat prezentului e-mail precum si notificarile transmise de catre MECRMA/MMACA/ME firmelor ce au avut participari in cadrul Programului de Promovare la Export in 2017.

De asemenea, trebuie avuta in vedere valoarea cumulata din toate sursele statului, autoritatilor locale sau din surse comunitare ale ajutoarelor de minimis.

Avem rugamintea sa trimiteti scanate TOATE documentele pana pe data de 21 august 2017, urmand ca dupa verificarea lor sa transmiteti dosarul  in original.

BIO Romania
Adresa DE COMPLETAT
Persoana contact DE COMPLETAT
Telefon DE COMPLETAT
Email DE COMPLETAT

 Termenul limita pentru transmiterea dosarelor in ORIGINAL este 31 august 2017.

 Inscrierile se pot face si in luna septembrie, in functie de numarul de firme inscrise pana la sfarsitul lunii august.

 Inscrierea dosarelor la minister se va face in ordinea depunerii in ORIGINAL a dosarelor de inscriere CORECTE si COMPLETE la sediul asociatiei BIO-Romania.

Locurile se vor ocupa in ordinea transmiterii, in ORIGINAL, de catre producatori a dosarelor complete si corecte.

Publicat de:

Asociaţia militează pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii şi a spaţiului rural românesc, pentru educarea, informarea şi conştientizarea consumatorilor asupra beneficiilor agriculturii ecologice.

Te-ar mai putea interesa:

Asociaţia Operatorilor din
Agricultura Ecologică Bio România

Contact

Splaiul Unirii nr. 162
Sector 4
Bucuresti
sus